7 June, 2021

Forex daytrading

Forexmarknaden är enormt populär bland daytraders, eftersom det där finns valutapar att handla med som har enormt hög likviditet, såsom EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF. Hög likviditet är viktigt för daytraders som begagnar sig av strategier där det verkligen gäller att order utförs mycket snabbt och inte blir liggande på grund av otillräcklig likviditet.

EUR/USD daytrading

EUR/USD is on of the Forex Majors och är det mest handlade valutaparet på forexmarknaden och en vanlig startpunkt för personer som är intresserade av att ägna sig åt daytrading på den internationella valutamarknaden. I valutaparet EUR/USD är Euro basvaluta och U.S. dollar motvaluta. En pip motsvarar ett steg hos den fjärde decimalen. Om valutakursen är EUR/USD 1.12472 och den rör sig en pip upp hamnar den alltså på EUR/USD 1.12482. (På den internationella valutamarknaden används punkt som decimaltecken eftersom det engelska språket dominerar.)

forex handel

USD/JPY daytrading

I det här valutaparet, som också har enormt hög likviditet, är U.S. dollar basvaluta och den japanska yenen motvaluta. Bland forexhandlare brukar det här paret kallas för ”gopher”.

Eftersom yenen har ett så lågt värde i förhållande till USD är det inte fjärde decimalen som är en pip utan andra decimalen. Exempel: Om valutakursen USD/JPY 110.45 rör sig en pip uppåt hamnar den på 110.46.

Både U.S. dollar och den japanska yenen räknas som ”säkra” valutor och tenderar att öka i värde gentemot andra valutor när det är oroligt i världen och på marknaderna. Detta gör att det kan vara komplicerat att förutsäga hur de kommer att röra sig gentemot varandra.

GBP/USD daytrading

Här är det sterling (det brittiska pundet) som är basvaluta och U.S. dollar som är motvaluta. Det här valutaparet hade en betydligt mer dominerande ställning på den internationella valutamarknaden innan euron infördes, men är fortfarande ett av de valutapar som har högst likviditet. Smeknamnet ”Cable” syftar på de undervattenskablar som användes för att överföra sälj- och köpkurser mellan handlare i Europa och Nordamerika.

Det är inte helt ovanligt att daytraders som handlar med EUR/USD även handlar med GBP/USD eftersom de finns vissa betydande likheter mellan de två parens dynamik. Till exempel har Storbritanniens ekonomi en stark koppling till Eurozonen trots Brexit, och bägge paren har USD som motvaluta vilket innebär en stark påverkan från US Federal Reserve.

En pip motsvarar ett steg hos den fjärde decimalen. Om valutakursen är GBP/USD 1.3521 och den rör sig en pip upp hamnar den alltså på GBP/USD 1.3531.

USD/CHF daytrading

I det här valutaparet är det US dollar som är basvaluta och den schweiziska francen som är motvaluta. Schweiz är inte alls en lika stor ekonomi som USA, Eurozonen, Japan eller Storbritannien, men schweizerfrancen är ändå en mycket viktig valuta på den internationella valutamarknaden och det finns många daytraders som handlar med USD/CHF. Schweizerfrancen brukar ses som en ”säker” valuta och oroligheter på marknaderna tenderar att stärka schweizerfrancen gentemot andra valutor. Under mer stabila perioder där marknaderna kännetecknas av låg volatilitet brukar schweizerfrancen istället följa eurons marknadsrörelser. Detta hänger ihop med Schweiz starka relation med Eurozonen. Schweiz är inte en del av EU eller EES, däremot har Schweiz ingått över hundra olika bilaterala avtal med EU som ger Schweiz liknande ekonomiska fördelar som deltagande i EES skulle göra.

För valutaparet USD/CHF motsvarar en pip ett steg hos den fjärde decimalen. Om valutakursen är USD/CHF 0.95712 och den rör sig en pip upp hamnar den alltså på USD/CHF 0.95722 (På den internationella valutamarknaden används punkt som decimaltecken eftersom det engelska språket dominerar.)