9 May, 2021

ISK konto – sparande med låg skatt

isk konto

Sparformen ISK skapades för att underlätta för vanliga privatpersoner i Sverige som vill handla med aktier, fonder eller vissa andra värdepapper. Därför är skattereglerna utformade för att det ska vara enkelt och smidigt för spararen.

 

 • Den aktör du har ditt ISK hos (t ex en bank eller aktiemäklare) kommer att skicka information om ditt ISK till Skatteverket.
 • Skatteverket kommer att räkna ut vad du ska betala i skatt för ditt ISK och föra in det på deklarationsblanketten.

Om du är van vid att handla med värdepapper i en vanlig värdepappersdepå är du också van vid att betala skatt på realiserade vinster och dra av för kostnader och realiserade förluster. Så fungerar det inte i ett ISK, utan där betalar du skatt baserat på värdet av tillgångarna + insättningar gjorda under beskattningsåret. Du får inte göra avdrag för förluster.

 

Eftersom det inte är realiserade vinster eller värdeökningar som ligger till grund för beskattningen av ISK kommer du att behöva betala skatt även för år där värdet på tillgångarna i ditt ISK minskat.

Vem kan öppna ett ISK?

Du behöver vara bosatt i Sverige och ha ett svenskt personnummer för att öppna ett ISK.

Var kan jag öppna ett ISK?

Så gott som alla svenska storbanker erbjuder ISK, och det finns också mer nischade aktörer att vända sig till, till exempel Avanza Bank, Nordnet Bank och SAVR fondmäklare.

Här är några exempel på företag du kan vända dig till för att skaffa ett ISK:

 • Swedbank
 • SEB
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • Nordnet
 • Avanza Bank
 • SAVR
 • Aktieinvest
 • Danske Bank
 • Länsförsäkringar Bank
 • Skandiabanken
 • Ålandsbanken
 • Fondab AB

De olika aktörerna har olika villkor och utbud, så det gäller att läsa på och kontrollera vad som gäller innan man bestämmer sig. Det går inte rakt av att säga att något alternativ är bäst, utan det beror på vilken typ av sparande och handel du planerar att ägna dig åt.

En punkt som är viktig att kolla upp är courtagen – de avgifter du betalar när du köper och säljer värdepapper i ditt ISK. Dessa kostnader kan nagga rejäla hål i sparandet, så det gäller att välja en lösning som ger så låga courtage som möjligt för den typ av handel man vill ägna sig åt.

Ska man till exempel ägna sig åt att frekvent köpa och sälja små poster med hopp om att göra pengar på små kursförändringar fungerar det inte att sitta och betala 300 kronor i fast köpcourtage och sedan 300 kronor i fast säljcourtage, utan då bör man istället välja någon av de lösningar där man betalar ett lågt procentuellt courtage. Tänker man däremot investera 500 000 kronor som klumpsumma och hålla den investeringen i många år är ett fast köpcourtage på 300 kronor bättre än att betala 0,25% i rörligt köpcourtage.

Flytt av värdepapper till ISK

 • Det är tillåtet att ha flera ISK samtidigt. Om du vill flytta värdepapper från ditt ena ISK till något av dina andra ISK sätter svensk lag inte några käppar i hjulen, men du behöver godkännande från de aktörer du har dina ISK hos.
 • Det är tillåtet att flytta värdepapper från din värdepappersdepå till ditt ISK, men ur skatterättslig synpunkt räknas det som att du säljer av värdepapper i värdepappersdepån och köper värdepapper i ditt ISK. Reavinstbeskattning utlöses alltså vid försäljning med vinst, så du bör noga räkna på vad som blir bäst innan du ger order om en flytt.
 • Det går inte att flytta värdepapper från din kapitalförsäkring till ditt ISK. Detta eftersom du inte är ägare till de värdepapper som ligger i din kapitalförsäkring. Du har bara en ekonomisk fordran på försäkringsbolaget. Det är försäkringsbolaget som är registrerad ägare för dessa värdepapper.