10 September, 2020

John Bauer

john baur
John Baur vid sitt skrivbord.

John Bauer (1882-1918) var en svensk konstnär som framförallt är känd för sina målningar och illustrationer, inklusive de han gjorde för de tidiga upplagorna av sagosamlingarna “Bland tomtar och troll”. Bauers illustrationer av svenska sagor och legender har kommit att ha ett stort inflytande på hur vi idag föreställer oss dessa olika väsen och figurer.

Redan som 16-åring flyttade Bauer från Jönköping till Stockholm för att studera konst, och under sin tidiga karriär gjorde han resor till Lappland, Tyskland och Italien som kom att ha stort inflytande på hans konstnärliga utveckling.

En stor del av Bauers produktion består av akvareller, men här finns även annat, bland annat oljor och väggmålningar. Ett exempel på en väggmålning av Bauer är fresken ”Den helige Martin och tiggaren” som pryder väggen i Odd Fellows lokal i Nyköping.

Exempel på svenska museum där vi kan se verk av John Bauer är Jönköpings läns museum, Nationalmuseum, Nordiska museet, Litografiska museet, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Norrköpings Konstmuseum, Jamtli, och Malmö museer.

För att högtidlighålla hundraårsjubileumet av John Bauers födelse gav Postverket år 1982 ut en serie frimärken med motiv ur Bland tomtar och troll. Femton år senare gavs ytterligare tre frimärken ut med samma tema.

Ursprung

John Albert Bauer föddes i Jönköping den 4 juni 1882. Hans morfar var mjölnare i Habo nordväst om Jönköping. Bauers mamma Emma Charlotta (1850-1923) gifte sig år 1873 med Joseph Bauer (1849-1921) som var bördig från Tyskland. Paret fick fyra barn: Hjalmar, Anna, John och Ernst (”Enne”).

Familjen bodde i Jönköping och drev där en framgångsrik charkuterirörelse vid Östra torget. På somrarna tillbringade John mycket tid på familjens sommarställe Villa Sjövik vid Rocksjön i Småland, och det kom att bli en plats som betydde mycket för honom under hela livet.

Konstnärliga studier

Vid 16 års ålder flyttade John Bauer från Jönköping till Stockholm för att utbilda sig till konstnär vid Tekniska skolan (numera Konstfack) och Althins målarskola. Efter två år i Stockholm blev han antaget som elev vid den Kungliga Akademien för de fria konsterna, mer känd som Konstakademien, och började sina studier där höstterminen 1900.

Lapplandsresan (1904)

Sommaren 1904 företog sig Bauer en resa till Lappland som skulle komma att ha ett stort inflytande på honom i hans konstnärskap. Han hade fått i uppdrag att, tillsammans flera andra illustratörer som alla var äldre än honom, skapa bilder till det praktverk som bokförläggaren Carl Adam Victor Lundholm beslutat sig för att ge ut.

Bauer tillbringade en månad i delar av norra Sverige, där han ägnade sig mycket åt att fotografera, göra pennteckningar och akvareller, samt försöka komma i kontakt med de samer som bodde där. Han ville lära sig mycket om den samiska kulturen och skissade av många detaljer från dräkter, redskap och andra föremål. Vissa av dessa detaljer dök senare upp i hans illustrationer av sagor. Han använde också fotografier från resan som förlagor och inspiration till senare illustrationer.

Lappar i snöstorm

Familjeliv

John Bauer lärde känna sin framtida hustru Esther Ellqvist (1880-1918) på Konstakademien, dit de båda antagits som elever med start höstterminen 1900. I december 1906 gifte de sig i Gränna, och Ellqvist-Bauer avbröt motvilligt sina konstnärliga studier.

Bauers illustration av den guldlockiga prinsessan Tuvstarr skapades med Ellqvist-Bauer som modell.

guldlockiga prinsessan Tuvstarr

Sonen Bengt Olov, som kallades för Putte, föddes år 1915. Bauers målning ”Rottrollen” som färdigställdes år 1917 visar Putte sovandes bland rottrollen i skogen.

Rottrollen

Konstnärlig utveckling

sagoprinsessanBauer hade sin första utställning på Valand i Göteborg år 1905 där han var en av elva debutanter. Hans oljemålning Sagoprinsessan där han avbildat Ellqvist visades både på Valand och året därpå i Norrköping, innan den köptes av en privat konstsamlare. Numera går den att se i Jönköpings läns museum.

Efter att sagosamlingen Bland tomtar getts ut lagom till julen 1907 med illustrationer av Bauer blev han mycket folkkär och också hyllad som en av landets främsta sagotecknare. Bland tomtar och troll fortsatte att ges ut till jul varje år, men det var bara de första banden som hade bilder gjorda av Bauer.

Tillsammans gjorde paret Ellqvist-Bauer studieresor till Tyskland och Italien, vilket var lite ovanligt vid den tiden då de flesta svenska konstnärer vill resa till Frankrike. Resandet bekostades av Bauers föräldrar.

Kring första världskrigets utbrott 1914 hade Bauer tröttnat på sagobilderna och upplevde att ”trollen” begänsade hans konstnärsskap. Han tog farväl av jobbet med Bland tomtar och troll och började söka efter nya uttryck. Nu ägnade sig bland annat åt fresker, kubistiska teckningar och att skriva teatermanus. Hans nya målningar visades på utställningar, men hans nya projekt gav inte alls samma stabila inkomst som han hade fått från sagoillustrationerna.

John Bauers sista stora målning skapades för aulan på Karlskrona flickläroverk år 1917. Det är en oljamålning som föreställer gudinnan Freja. Ellqvist satt modell.

freja

Död

När det år 1918 var dags för familjen Ellqvist-Bauer att flytta från Bunn i Småland tills sitt nybyggda hus i Stockholm ville man inte ta tåget eftersom man skrämts av den allvarliga tågurspårning som nyligen (den 1 oktober samma år) skett strax utanför Norrköping.

Den 20 november klev därför John, Esther och den treårige sonen ombord på kanalbåten Per Brahe. En höststorm fick båten att förlisa på Vättern strax utanför Hästholmen. Samtliga ombord – 16 besättningsmän och åtta passagerare – omkom. Fyra år senare bärgades båten och familjen Bauers kroppar begravdes på på Östra kyrkogården i Jönköping i augusti 1922.